Loading...

Xarxa d'Arxius Comarcals

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

La Xarxa d’Arxius Comarcals fou ideada per la Mancomunitat de Catalunya fa més de 100 anys, i es va començar a plantejar la seva implementació per la Generalitat republicana a partir de l’any 1932, amb Agustí Duran i Sanpere (1887– 1975) amb la creació de l’Arxiu històric Comarcal de Cervera. Durant el franquisme, la proposta fou estroncada. Durant la Transició, es va convocar el Congrés de Cultura Catalana (1975-1977), que amb la voluntat de preparar la normalització política i cultural de Catalunya i en matèria d’arxius es va entendre l’existència d’una Xarxa d’Arxius Comarcals com l’àmbit territorial òptim per una gestió eficaç i de proximitat al ciutadà pel que fa al patrimoni documental del país. Els arxius de la XAC representen un actiu essencial de la Generalitat de Catalunya a cada comarca. Són centres de referència tant en la preservació, accés i difusió del patrimoni documental com en el suport a les administracions públiques en la implantació de sistemes de gestió documental, administració electrònica i polítiques de transparència. Una Xarxa d’abast nacional que situa la funció dels arxius a cada comarca.

La Jornada dels 40 anys proposa una nova mirada dels arxius de la XAC, una reflexió des de la perspectiva dels usuaris, els col·laboradors i les administracions. Volem conèixer la visió de futur de la XAC des l’òptica dels investigadors, centres d’estudis, professionals de l’educació, administracions públiques, universitats, sector tecnològic i digital, etc. Amb la complicitat de tots els que treballen i col·laboraren amb els arxius de la XAC, segur que planificarem millor allò que volem ser.

Objectius:

  • Proposar una mirada externa dels arxius de la XAC i una reflexió entorn de la XAC des de la perspectiva dels usuaris, col·laboradors i administracions.

Com visualitzen la XAC els nostres usuaris i col·laboradors ?

  • Promoure el debat entre els receptors dels serveis de la XAC i interrogar-los sobre els nous reptes que es plantegen actualment.

Quina és la proposta de futur dels professional de l’arxivística en contrast amb els usuaris i col·laboradors dels arxius ?

  • Recollir les diferents visions dels usuaris i col·laboradors dels arxius sobre la funció dels arxius de la XAC dels propers anys.

Com s’imaginen els usuaris i col·laboradors que hauria de ser la XAC del futur?